Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2010 rok


Zarządzenie Nr 72/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 40 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240/ oraz art. 55 ust. 1, 2 i 6, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust.1, ust. 6 pkt 1i ust. 7, art. 63 b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późn. zm./

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Ożarowice.

§ 2

1. Konsolidacją objęte są:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Ożarowice,

2) bilans jednostek budżetowych przedkładany przez Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty i Wychowania, Szkoły Podstawowe w Tąpkowicach i Zendku, Gimnazjum w Ożarowicach oraz Przedszkola w Tąpkowicach i Ożarowicach,

3) bilans zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej,

4) bilans instytucji kultury - Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2010 14:14:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑07‑2010 14:14:42
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2010 14:17:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie