Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi SPZOZ w Tąpkowicach


 

Zarządzenie Nr 39/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 52, poz. 543 ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz.306 z późniejszymi zmianami) oraz po uwzględnieniu wniosku Rady Społecznej SP ZOZ z dnia 23 maja 2007 roku o przyznanie nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

1. Przyznać Pani ........... - Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nagrodę roczną za rok 2006 w wysokości 13.980 zł (słownie : trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) brutto.

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 22.06.2024 18:52:18
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  28‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:10:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie