Zarządzenie Nr 76/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2005 - taryfa woda


ZARZĄDZENIE NR 76/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 62/2005 z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawiewniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1.

Uchylić Zarządzenie Nr 62/2005 z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie wniosku o

zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w dniu

28 października 2005 roku, w związku ze zdjęciem z porządku obrad XXIX sesji

Rady Gminy Ożarowice w dniu 1 grudnia 2005 roku projektu uchwały w sprawie

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków od odbiorców z terenu Gminy Ożarowice.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2006 09:53:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie