Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 67/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

7.000

7.000

80104

Przedszkola

7.000

7.000

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

7.000

7.000

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i Wychowanie

11.645

11.645

80101

Szkoły podstawowe

3.745

3.745

2548

2549

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3.745

3.745

80104

Przedszkola

7.900

7.900

4260

4270

6060

Zakup energii

Przedszkole Ożarowice 900

Zakup usług remontowych

Przedszkole Ożarowice 7.900

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Przedszkole Ożarowice 7.000

900

7.000

7.900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.900

1.900

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.900

1.900

4210

4240

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

1.900

900

1.000

Razem

13.545

13.545

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:54:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie