Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie powolania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu - swiadczenie usług geodezyjnych w 2006 roku


ZARZĄDZENIE NR 15 / 2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15. 03. 2006

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego w trybie zapytania o cenę dotyczącego wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi geodezyjne w 2006 roku na terenie gminy Ożarowice dla następującego asortymentu robót :

 

1. Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych,

2. Podział nieruchomości gruntowych,

3. Wznowienie znaków granicznych,

4. Wykonanie map dla celów projektowych,

5. Wykonanie dokumentacji dla celów prawnych,

6. Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

7. Wytyczanie obiektów

 

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 24 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

Powołuję

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 27 marca 2006 roku

w następującym składzie :

 

Przewodniczący Komisji - ................

Członek Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Barbara Drzyzga

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 23.07.2024 19:00:08
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  15‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:54:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie