Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego


ZARZĄDZENIE NR 106/2008

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 05 grudnia 2008r.

w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Działając na podstawie art.30 ust.1 i art.39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.12 ust.2 i art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz., 1378 z późn. zm) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2008r. ( Dz.U z 2008r. Nr 134, poz.850 )oraz art. 268a Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§1

Upoważniam, Panią Ewę FURTAK- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowicach
do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, w tym do czynności podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Traci moc zarządzenie nr 68/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 08 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 13:06:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 13:06:52
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 13:10:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie