Zarządzenie Nr 69/2005 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 69/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXIX/340/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie dochodów przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

297.138

297.138

60016

Drogi publiczne gminne

297.138

297.138

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin),powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

297.138

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

297.138

Razem

297.138

297.138

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXIX/340/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:35:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie