Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zasad postepowania w przedmiocie ustalenia wyników opinii nt. wyboru wariantu przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośl...


Zarządzenie Nr 8/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lutego 2010 roku

 

 

 

w sprawie: zasad postępowania w przedmiocie ustalenia wyników opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/469/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL

 

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

 

§ 1

 

1. Powołać zespół ds. ustalenia wyników opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenie kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej w skład którego wchodzą:

1. Sołtys Sołectwa Celiny,

2. Sołtys Sołectwa Niezdara,

3. Sołtys Sołectwa Ossy,

4. Sołtys Sołectwa Ożarowice,

5. Sołtys Sołectwa Pyrzowice,

6. Sołtys Sołectwa Tąpkowice,

7. Sołtys Sołectwa Zendek,

8. Radni Gminy Ożarowice desygnowani do udziału w pracach zespołu przez Przewodniczącego

Rady Gminy w porozumieniu z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Ożarowice,

9. Inspektor ds. inwestycji i dróg gminnych.

10. Referent ds. ogólnych

2. Skład osobowy przedstawicieli Radnych Gminy Ożarowice zostanie przedstawiony najpóźniej do dnia 10 lutego 2010 roku i stanowić będzie załącznik 1 do treści § 1 ust 1 pkt. 2 niniejszego zarządzenia.

3. Zespół ze swego grona wybierze przewodniczącego oraz sekretarza zespołu.

4. Posiedzenie organizacyjne zespołu odbędzie się w dniu 12 lutego 2010 o godz. 1430 w Urzędzie

Gminy Ożarowice w sali nr 9.

 

§ 2

 

Zespół przedstawi wyniki opinii, o której mowa w § 1 ust. 1 w dniu 15 lutego 2010 roku.

 

§ 3

 

Wzór protokołu dotyczącego ustalenia opinii stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku

 

 

 

 

Skład osobowy przedstawicieli Radnych Gminy Ożarowice

desygnowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w porozumieniu z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Ożarowice do udziału w pracach zespołu ds. ustalenia wyników opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenie kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

 

 

 

 

  1. (Dane zanonimizowano)
  2.  
  3.  
  4.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku

WZÓR

 

PROTOKÓŁ

 

z posiedzenia Zespołu ds. ustalenia wyników opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenie kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

 

 

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy Ożarowice w sali nr 9 Zespół ds. ustalenia wyników opinii, powołany Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku przez Wójta Gminy Ożarowice w poniższym składzie:

 

1. Przewodniczący Zespołu -

2. Sekretarz Zespołu -

3. Członek Zespołu -

4. Członek Zespołu -

5. Członek Zespołu -

6. Członek Zespołu -

7. Członek Zespołu -

8. Członek Zespołu -

9. Członek Zespołu -

 

 

dokonał ustalenia wyników opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenie kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskie.

 

Swoje stanowisko nt. wariantów przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Ożarowice wyraziło ……..mieszkańców gminy, tj.:

· w Sołectwie Celiny …..

· w Sołectwie Niezdara ….

· w Sołectwie Ossy …..

· w Sołectwie Ożarowice…

· w Sołectwie Pyrzowice …

· w Sołectwie Tąpkowice ….

· w Sołectwie Zendek ….

 

Uzyskane wyniki na poszczególne warianty przebiegu połączenia kolejowego przedstawia poniższa tabela:

 

Wariant

czarny

Wariant

niebieski

Wariant

czerwony

Wariant

zielony

Wariant

fioletowy

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. ustalenia wyników opinii stwierdził, iż mieszkańcy opowiedzieli się za wariantem …………….

 

Uwagi Zespołu ………………………………………………...........................................

Listy z podpisami mieszkańców Sołectw Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice i Zendek stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończone.

 

Podpisy Zespołu:

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  08‑02‑2010 13:39:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑02‑2010 13:39:58
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 19:30:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie