Zarządzenie Nr 35/2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa obejmujacego czynności zwykłego zarządu


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 35/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15.05.2006 roku

w sprawie:

udzielania pełnomocnictwa obejmującego czynności zwykłego

zarządu.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt GminyOżarowice

zarządza co następuje:

§ 1.

Upoważniam do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sferze zwykłego zarządu, w zakresie działania jednostki, niżej wymienionych kierowników jednostek:

1. mgr Zbigniew Lubas - dyrektor Gimnazjum w Ożarowicach

2. mgr Małgorzata Bąbik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach

3. mgr Dorota Wacławczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Zendku

4. mgr Urszula Frączek - dyrektor Przedszkola w Ożarowicach

5. Irena Micyk - dyrektor Przedszkola w Tąpkowicach

§ 2.

Zwykły zarząd obejmuje czynności polegające na codziennej eksploatacji mienia, a w szczególności na:

  1. dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych,
  2. zaciąganiu zobowiązań w związku z codzienną działalnością,
  3. zawieraniu umów najmu pomieszczeń,
  4. reprezentowaniu interesów Gminy Ożarowice przed wszystkimi organami orzekającymi, władzami i instytucjami,
  5. udzielaniu pełnomocnictw szczególnych pracownikom jednostki w zakresie działalności finansowo-księgowej i obsługi prawnej,
  6. udzielaniu upoważnienia głównej księgowej Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania do prowadzenia księgowości jednostki,
  7. udzielaniu upoważnienia dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania do zatwierdzania rachunków zbiorczych (dotyczących kilku placówek).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Gminnego Zespołu

Oświaty i Wychowania - mgr Zdzisławie Szydło.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2006 11:16:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie