Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 1/2010
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie zmiany stawek czynszowych w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 7 i 8 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XV/174/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 marca 2010 r. ustalam następujące stawki czynszu dla najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarowice:

Przedmiot najmu

Wysokość czynszu w złotych za 1 m2 powierzchni lokalu

Stawka bazowa

3,00

Lokale socjalne

1,50

§ 2

Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

· lokal wyposażony w c.o. - 20%,

· lokal wyposażony w łazienkę oraz wc. -30%

Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

· brak łazienki w lokalu - 30%,

· brak wc. w lokalu - 15%,

· brak gazu przewodowego - 10%.

Obniża się stawkę czynszu ze względu na położenie lokalu w budynku dla lokali znajdujących się na parterze - 5%.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2010r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 12:40:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 12:40:23
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 12:47:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie