Zarządzenie Nr 44/2003 w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie obiektu szkolnego w Pyrzowicach przy ul. Wolności 46


 

Zarządzenie Nr 44/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 sierpnia 2003 roku

----------------------------------------

 

w sprawie : nieodpłatnego przekazania w użytkowanie obiektu szkolnego

w Pyrzowicach przy ul. Wolności 46

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-morządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) -

 

z a r z ą d z a m

-----------------------

  1. Przekazać Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice z siedzibą w Pyrzowi-cach, prowadzącemu Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pyrzowicach obiekt szkolny wraz z boiskiem sportowym, objętym KW (dane zanonimizowano) -
  2. działka nr 164/3 k..m. 1 d. 3 obręb Pyrzowice w nieodpłatne użytkowanie na

    czas oznaczony od dnia 1 września 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

  3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 26.05.2024 19:23:30
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2020 12:18:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie