Zarządzenie Nr 68/2008 w sprawie upowaznienia Kierownika OPS do zalatwiania spraw z zakresu swiadczeń funduszu alimentacyjnego


Zarządzenie Nr 68/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 sierpnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej załatwiania spraw

z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 12 ust. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2008 roku (Dz. U. z 2008r. Nr 134, poz. 850)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje

§ 1

Upoważniam Panią Ewę FURTAK - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, w tym do czynności podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 08:22:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie