Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej


ZARZĄDZENIE Nr 18/2004

Wójta Gminy OŻAROWICE

z dnia 2 kwietnia 2004r.

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Na podstawie §4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa OC kraju , szefów OC miast oraz szefów OC gmin /Dz.U. Nr 96 poz. 850 z 2002r / oraz pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.IV-2142-1/04 z dnia 27 stycznia 2004r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2003r.

z a r z ą d z a m :

§1. Powołuję komisję w celu dokonania inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

w magazynie przy Urzędzie Gminy w składzie :

1. Janusz Paliga - przewodniczący

2. Henryka Garstka - członek

3. Aurelia Bacia - członek

§2. Polecam przeprowadzić inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej w magazynie

przy Urzędzie Gminy do dnia 16 kwietnia 2004r. .

§3. Sporządzić protokół inwentaryzacyjny do dnia 23 kwietnia 2004r.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu

Administracyjno - Gospodarczego Pani Wiesławie Wach.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2004 12:44:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie