Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zwolania Zebrań Wiejskich w Sołectwie Tąpkowice i Sołectwie Zendek w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich


Zarządzenie Nr 141/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie: zwołania Zebrań Wiejskich w Sołectwie Tąpkowice i Sołectwie Zendek

w celu wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/ oraz na podstawie Statutów Sołectw Tąpkowice i Zendek przyjętych Uchwałami Nr XIV/146/2004 z dnia 26 lutego 2004r w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tąpkowice, Nr XIV/147/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zendek

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

Zwołać Zebrania Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Członków Rad Sołeckich w następujących miejscach i terminie ;

a) w sołectwie Tąpkowice z dniu 29 grudnia 2010 roku o godz. 18.00 w BiOK w Tąpkowicach

b) w sołectwie Zendek w dniu 30 grudnia 2010 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Zendku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i w niezbędnym zakresie także Sołtysom Sołectw Tąpkowice i Zendek.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ponowne zwołanie Zebrań Wiejskich w Sołectwie Tąpkowice i Sołectwie Zendek uzasadnione jest faktem, że nie dokonano skutecznego wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w/w Sołectwach w terminie wyznaczonym Zarządzeniem Nr 133/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑12‑2010 14:25:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑12‑2010 14:25:49
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 14:30:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie