Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika SP ZOZ w Tapkowicach


ZARZĄDZENIE NR 42/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 maja 2006 roku.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 543 ) oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz.306 z póź-niejszymi zmianami ) po uwzględnieniu wniosku Rady Społecznej SP ZOZ z dnia

23 maja 2006 roku o przyznanie nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

z a r z ą d z a m

1. Przyznać Pani Małgorzacie Sokoła - Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nagrodę roczną za rok 2005 w wysokości 9.000 zł (słownie : dziewięć tysięcy złotych) brutto.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 09:41:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie