Zarządzenie Nr 109/2006 w sprawie powolania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 109/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2005 z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a m

1. Powołać w skład Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze :

- Krystyna Kosmala - Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji

- Ewa Paks - Skarbnik Gminy

- Wiesława Wach - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

- Janusz Paliga - inspektor

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe na podstawie w/w

zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:36:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie