Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie powolania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu - wyłonienie wykonawcy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz sporządzanie dokumentacji dla celów wieczysto-ksiągowych


ZARZĄDZENIE NR 13/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15.03.2006 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego

nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 € dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych oraz sporządzenia dokumentacji dla celów wieczysto - księgowych na terenie gminy Ożarowice.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 24 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

Powołuję

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego

w dniu 20 marca 2006 roku w następującym składzie :

 

Przewodniczący Komisji - ...............

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Janusz Paliga

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami .

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Artykuł niedostępny dla daty: 18.07.2024 20:01:58
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  15‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:53:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie