Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Zarządzenie Nr 38/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 czerwca 2008r

 

w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz uchwały

Nr X/100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dn. 26 listopada 2003 r w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów niewolnych będących własnością Gminy - Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

  1. Wydzierżawić Państwu (dane zanonimizowano) na okres od dn. 01.07.2008r do dn. 30.06.2011r nieruchomość stanowiącą część działki nr 164/3 położoną w Pyrzowicach o pow. 6000 m² .
  2. Stawkę czynszu miesięcznego ustala się w łącznej wysokości 1500 zł + 22% VAT płatne z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 19.06.2024 16:20:16
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  12‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 10:14:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie