Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zobowiązania dyrektorów placówek oswiatowych do przedłożenia propozycji odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych


Zarządzenie Nr 17/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie: zobowiązania dyrektorów placówek oświatowych do przedłożenia propozycji odpłatności korzystanie z obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i § 3 Uchwały Nr V/51/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych i pomieszczeń dydaktycznych placówek oświatowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy ustalenia cen i opłat za korzystanie z tych obiektów

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję dyrektorów placówek oświatowych do przedłożenia wniosków z propozycją cen i opłat za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń dydaktycznych, położonych na terenie danej placówki oświatowej w terminie do 23 marca 2007 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 16:22:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie