Zarządzenie Nr 65/2005 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania prowadzenia postepowań dot. przynawania pomocy materialnej uczniom


ZARZĄDZENIE NR 65/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie : powierzenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

z siedzibą w Tąpkowicach prowadzenia postępowań dotyczących

przyznawania pomocy materialnej dla uczniów z wyłączeniem wyda-

wania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.90 m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami )

zarządzam

1. Upoważnić Panią Zdzisławę SZYDŁO - Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania z siedzibą w Tąpkowicach do prowadzenia postępowań dotyczą-cych przyznawania pomocy materialnej dla uczniów, z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach.

2. Upoważnienia , o którym mowa w pkt.1 udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2006 09:33:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie