Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie wyznaczenia osób wchodzacych w skład komisji do odbioru gimnazjum


ZARZĄDZENIE NR 13/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji odbioru końcowego

dla zadania pn. "Rozbudowa Gimnazjum o obiekt sali sportowo-

widowiskowo-dydaktycznej w Ożarowicach przy ul.Szkolnej 10"

Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz § 24 pkt 1 ppkt 1.4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a m

1. Powołać Komisję odbioru końcowego zadania pn. "Rozbudowa Gimnazjum o obiekt sali sportowo-widowiskowo -dydaktycznej w Ożarowicach przy ul.Szkolnej 10" w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Członek Komisji - Ewa PAKS

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Bożena JAKIMOWICZ

Członek Komisji - Jerzy PIERZCHAŁA

Członek Komisji - Zdzisława SZYDŁO

Członek Komisji - Zbigniew LUBAS

2. Ustalić termin dokonania odbioru końcowego przez Komisję do dnia 31 marca 2005 roku.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i

dróg - Januszowi PALIGA

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2005 11:30:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie