Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - PROP Ożarowice -II etap :drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu, adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP


ZARZĄDZENIE NR 33/2006

 

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 10 maja 2006 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieogra niczonego powyżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy

zadania : "PROP Ożarowice - II etap : Drogi wewnętrzne , uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP".

 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) oraz § 24 pkt. 1 - ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

powołuję

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

powyżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania: "PROP Ożarowice -

II etap : Drogi wewnętrzne , uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na

potrzeby MŚP".

 

w s k ł a d z i e :

 

Przewodniczący Komisji - (dane zanonimizowano)

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - .........................

 

2. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania :

"PROP Ożarowice - II etap: Drogi wewnętrzne , uzbrojenie terenu i adaptacja

koszarowca na potrzeby MŚP".

 

 

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł niedostępny dla daty: 18.04.2024 19:08:27
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  10‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 00:01:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie