Zarządzenie Nr 111/2006 w sprawie zmian w wbudżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 111/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na

2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

12.900

12.900

60016

Drogi publiczne gminne

12.900

12.900

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki majątkowe

12.900

12.900

12.900

852

Pomoc społeczna

2.000

2.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.000

2.000

Zadania własne

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

2.000

2.000

2.000

Razem

14.900

14.900

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok w następujący sposób:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

12.900

12.900

60016

Drogi publiczne gminne

12.900

12.900

4170

6050

Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.900

12.900

852

Pomoc społeczna

2.000

2.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.000

2.000

4010

4210

4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

2.000

1.880

120

Razem

14.900

14.900

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami w

następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

275

275

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

275

275

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

275

275

757

Obsługa długu publicznego

2.000

2.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2.000

2.000

8070

8079

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

2.000

2.000

852

Pomoc społeczna

142

142

85219

Ośrodki pomocy społecznej

142

142

3020

4280

4300

4410

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

24

118

71

71

Razem

2.417

2.417

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmian w dziale 852 dokonano na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:40:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie