Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego na wylonienie wykonawcy robót geodezyjnych zlecanych przez Urząd Gminy Ożarowice z latach 2008 - 2009


Zarządzenie Nr 10/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót geodezyjnych zlecanych przez Urząd Gminy Ożarowice w latach 2008-2009 dotyczących:

  1. Rozgraniczenia nieruchomości gruntowych,
  2. Podziału nieruchomości gruntowych,
  3. Wznowienia punktów granicznych,
  4. Wykonania dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych,
  5. Inwentaryzacji sieci uzbrojenia,
  6. Wytyczania obiektów,
  7. Pomiarów poinwentaryzcyjnych ( powykonawczych).

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 lutego 2008 roku w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Marian KOBOS

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Janusz PALIGA

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 09:44:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie