Zarządzenie Nr 87/2005 w sprawie udzielenia Pani Ewie Furtak - Kierownikwoi OPS umocowania do składania jednoosobowo w imieniu gminy oświadczeń woli w obrocie wywilnoprawnym


ZARZĄDZENIE NR 87/2005

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie udzielenia Pani Ewie Furtak - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach umocowania do składania jednoosobowo w imieniu gminy w Ożarowicach oświadczeń woli w obrocie cywilnoprawnym.

Na podstawie art.31, art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 95,96,98 Kodeksu Cywilnego

z a r z ą d z a m

1. Udzielić Pani Ewie Furtak - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach pełnomocnictwa do składania jednoosobowo w imieniu Gminy w Ożarowicach oświadczeń woli w obrocie cywilnoprawnym dotyczącym zadań powierzonych Ośrodkowi przez Gminę w Ożarowicach z wyjątkiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu tj. w przedmiocie zbywania nieruchomości, ich obciążania i zmiany przeznaczenia.

2. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia także do reprezentowania Gminy w Ożarowicach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 14:22:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie