Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 30/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/ i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 wraz z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków gminy na III kwartał 2004 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2004

z dnia 28 czerwca 2004r.

Wójta Gminy Ożarowice

Harmonogram

realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice

na III kwartał 2004 roku.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Dochody

Wydatki

1.

2.

3.

Urząd Gminy

3.617.619

2.900.000

w tym: dochody własne

dotacje celowe

subwencje

2.050.000

1.010.300

557.319

-

Gminny Zespół Oświaty

i Wychowania

-

1.960.000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-

164.000

Niewykorzystane środki z poprzedniego okresu

1.406.381

-

Ogółem:

5.024.000

5.024.000Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:40:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie