Zarządzenie Nr 57/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 57/2004r.

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 listopada 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XX/209/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XX/209/2004

w następującej szczegółowości :

1. Dokonać zmian w budżecie gminy

po stronie rozchodów zmniejszenie o kwotę 28.400 zł

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 28.400 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 28.400 zł

Dz.750 - Administracja publiczna o kwotę 28.400 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 28.400 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.400 zł

u z a s a d n i e n i e

Z uwagi na umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, kwotę 28.400 zł

Przeznacza się na zadanie pn." Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy."

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:21:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie