Zarządzenie Nr 154/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powolania zespołu doradczego ds. opracowania Statrutu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 154/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie: powołania zespołu doradczego ds. opracowania Statutu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr III /20/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję zespół doradczy ds. opracowania Statutu Gminy Ożarowice w następującym składzie:

1. Ewa Paks - Przewodnicząca Zespołu,

2. Henryka Garstka - Członek Zespołu,

3. Zbigniew Delijewski - Członek Zespołu.

§ 2

Zadaniem Zespołu będzie współpraca z członkami doraźnej Komisji Statutowej nad opracowaniem nowego tekstu statutu, przygotowaniem projektu uchwały w tym zakresie i przedstawieniem tekstu statutu Radzie Gminy Ożarowice, celem jego uchwalenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2011 10:23:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 10:23:52
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2011 10:29:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie