Zarządzenie Nr 135/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku


Zarządzenie Nr 135/2010
Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 ust.1 pkt 3, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Powołuję Panią Ewę Paks na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego (Kierownika Gminnego Biura Spisowego), który będzie odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego.

§ 2

Powołuję Pana Zbigniewa Urbańczyka na lidera gminnego, który będzie odpowiedzialny za zakres zadań określonych w części IV - Przepisy szczegółowe dla gminnych organów spisowych § 31 oraz w Załączniku Nr 6 - Moduł instrukcji organizacyjnej dla liderów gminnych Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

§ 3

1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) do realizacji zadań określonych w części IV - Przepisy szczegółowe dla gminnych organów spisowych § 29 pkt. 5 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

1) Pani Ewa Paks - Kierownik GBS

2) Pan Zbigniew Urbańczyk - Członek GBS, pełniący funkcje Lidera Gminnego

3) Pani Aurelia Bacia - Członek GBS

4) Pani Henryka Garstka - Członek GBS

5) Pani Bożena Słodczyk - Członek GBS

3. Praca Gminnego Biura Spisowego rozpoczyna się z dniem 6 grudnia 2010 roku, a kończy się z dniem 22 lipca 2011 roku.

§ 4

Osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 3, ust.2 obowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 13:07:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 13:07:36
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2010 13:10:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie