Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 44/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

10.180

10.180

80104

Przedszkola

10.180

1.640

4170

4210

4270

Wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Tąpkowice 640,-

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Ożarowice 1.000,-

Zakup usług remontowych

Przedszkole Tąpkowice 10.180,-

10.180

640

1.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.500

4410

Podróże służbowe krajowe

2.500

80195

Pozostała działalność

6.040

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

4270

Zakup usług remontowych

4.040

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:48:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie