Zarządzenie nr 47/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 47/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.300

1.300

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

1.300

1.300

4110

4120

4170

4210

4300

4410

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

1.300

215

31

150

873

31

801

Oświata i Wychowanie

2.400

2.400

80101

Szkoły podstawowe

2.100

2.100

4010

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

2.100

2.100

80110

Gimnazja

300

300

4170

4350

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług dostępu do sieci Internet

300

300

Razem

3.700

3.700

u z a s a d n i e n i e

Przesunięcia dokonano w związku ze zmianą wydatkowania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 11:27:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie