Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 65/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm)

 

 

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

 

§ 1

Powołać Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w składzie:

 

1.......................... - Przewodniczący Komisji

2. Monika Gubała - Członek

3. Sołtys właściwego miejscowo sołectwa Gminy Ożarowice - członek

 

§ 2

 

Do zadań komisji należy:

1. Ocena i szacowanie zakresu szkód spowodowanych przez podtopienia,

2. Sporządzenie protokołu z szacowania szkód.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  22‑06‑2010 08:03:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑06‑2010 08:03:04
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 19:57:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie