Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 65/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Powołać Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w składzie:

1. Ewa Pustkowska - Przewodniczący Komisji

2. Monika Gubała - Członek

3. Sołtys właściwego miejscowo sołectwa Gminy Ożarowice - członek

§ 2

Do zadań komisji należy:

1. Ocena i szacowanie zakresu szkód spowodowanych przez podtopienia,

2. Sporządzenie protokołu z szacowania szkód.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑06‑2010 08:03:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑06‑2010 08:03:04
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2010 08:03:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie