Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie upowaznienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Zarządzenie Nr 26/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 kwietnia 2007 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych

spraw z zakresu administracji publicznej.

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m

1. Upoważniam Panią Ewę PAKS - Sekretarza Gminy do załatwiania

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania

decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14 kwietnia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 14:54:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie