Zarządzenie Nr 82/2008 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 82/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1.

Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działki gruntu nr 3181/48 o pow. 0,1321 ha położonej w sołectwie Zendek wchodzącej w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

§ 2.

Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 09:13:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie