Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie Nr 86/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 02.10.2008r.na wyłonienie wykonawcy robót pn: "Modernizacja drogi transportu rolnego Zawodą w Ożarowicach"

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz . 1655 ) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 02 października 2008 roku w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierzam - Januszowi Paliga.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 09:40:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie