Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie wycen nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 7 / 2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15.03.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie

wycen nieruchomości na terenie gminy Ożarowice dla następującego asortymentu robót

w 2005 roku :

1. określenie wartości gruntów przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub oddania

w wieczyste użytkowanie,

2. określenie wartości gruntów zajętych pod drogi w celu ustalenia wysokości

odszkodowania

3 określenie wartości gruntów i składnika budowlanego w celu ustalenia odszkodowania

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Ożarowice

Powołuję

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu jw. na wybór wykonawców

w składzie :

Przewodniczący Komisji - Marian Kobos

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Anna Meclik

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami - Marianowi Kobosowi

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 14:02:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie