Zarządzenie Nr 108/2007 w sprawie powolania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych


Zarządzenie Nr 108/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 grudnia 2007 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz.1631 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1


Powołuję na Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ożarowice Panią Ewę Paks.

§ 2


W/w uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa Nr T0252107P wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach.


§ 3


Zadania Pełnomocnika Ochrony określa ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych.


§ 4


Pełnomocnik Ochrony podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:24:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie