Zarządzenie Nr 101/2006 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 101/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie : nieskorzystania z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( dz. U. Nr 28, poz. 169 z poźn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działek gruntu nr 41/1, 50 i 197/2 o łącznej powierzchni 3195 m2 położonych w sołectwie Zendek wchodzących w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych Wsi Zendek..

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:30:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie