Zarządzenie Nr 41/2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Kierownika SP ZOZ w Tąpkowicach


ZARZĄDZENIE NR 41/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Kierownika Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 543 )

z a r z ą d z a m

1. Zmienić z dniem 1 lipca 2004 roku Pani Małgorzacie Sokoła - Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynagrodzenie miesięczne :

  • wynagrodzenie zasadnicze wg. XVIII kategorii zaszeregowania z kwoty 2000 zł na kwotę 2.300 złotych ( słownie : dwa tysiące trzysta złotych )

  • dodatek funkcyjny w kwocie 700 zł - bez zmian

  • dodatek za wysługę lat - wg. odrębnych przepisów

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

"

;

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑08‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑08‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2005 13:41:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie