Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie umorzenia wierzytelnosci przypadającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Zarządzenie Nr 71/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: umorzenia wierzytelności przypadającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach

 

Na podst. art. 30 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1551 z późn. zm.) w zgodzie z § 4 ust. 7 Uchwały Nr IV/45/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacje podatkowe,

 

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1.

Wyrazić zgodę na umorzenie w całości należności w kwocie 377,00 zł. przypadającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach od Pani ....................a na podstawie faktury VAT Nr ...............z dnia 3 lutego 2010 r. z tytułu opłaty za wodę.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach złożył wniosek do Wójta Gminy Ożarowice w przedmiocie umorzenia kwoty 377,00 zł jako wymagalnej wierzytelności z tytułu dostawy wody, pochodzącej od dłużnika Pani ................................

Mając na uwadze, udokumentowaną trudną sytuację w/w przedstawianą m.in. w dołączonych do podmiotowego wniosku załączników, umorzenie tej wierzytelności jest uzasadnione.

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  08‑07‑2010 14:10:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑07‑2010 14:10:05
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 20:01:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie