Zarządzenie Nr 84/2005 w sprawie wydatków , które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Zarządzenie Nr 84/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice , które w 2005 roku nie wygasają

z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art.130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXX/361/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2005 roku nie

wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin

21.960

4270

Zakup usług remontowych

21.960

RAZEM

21.960

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XXX/361/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie : wydatków Gminy Ożarowice, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:49:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie