Zarządzenie Nr 112/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarzowi Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach wójta


Zarządzenie Nr 112/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarzowi Gminy upoważnienia do sporządzania aktu pełnomocnictwa

do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach wójta.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 40c i art. 40h ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1191) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 września 2010 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast( Dz. U Nr 170, poz. 1146)

z a r z ą d z a m

§ 1

Upoważniam Panią Ewę Paks - Sekretarza Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach wójta.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 16:24:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 16:24:27
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 16:26:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie