Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacja projektu finansowego z udziałem środkówz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Zarządzenie Nr 45/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie: procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków

związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem

środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 35a ust. 3 w związku z art. 28 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku procedurę ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 11:08:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie