Zarządzenie Nr 51/2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowicach


Zarządzenie Nr 51/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Ożarowiach.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U.

z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1327 z późn. zm./ oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

p o w o ł u j ę :

1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowicah

w składzie:

 1. Małgorzata Bąbik
 2. Urszula Bijak
 3. Mariola Ferdyn
 4. Bożena Furgacz
 5. Ewa Furtak
 6. Grzegorz Karcz
 7. Marcjan Latos
 8. Zbigniew Lubas
 9. Joanna Rodacka
 10. Róża Szydło
 11. Dorota Wacławczyk
 12. Ewa Zok

2. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 kwietnia 2006r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi d/s profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:22:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie