Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie przekazania lekkiego samochopdu ratowniczo-gasniczego marki FORD Transit 350 M2.4 TDCI 100 km Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach


Zarządzenie Nr 56/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie: przekazania lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki

Ford Transit Furgo 350 M 2.4 TDCI 100 km Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach

Na podstawie art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1191 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 roku z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1.

Przekazuje się lekki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Ford Transit Furgo 350 M 2.4 TDCI 100 km Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach zakupiony jako nowy, ze środków gminy i Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego.

Wartość samochodu wynosi 117.646,50 zł (słownie: sto siedemnaści tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 50/100).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:06:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie