Zarządzenie Nr 90/2007 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania :Modernizacja drogi transportu rolnego Niezdara-Ossy


Zarządzenie Nr 90/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: "Modernizacja

(remont) drogi transportu rolnego Niezdara - Ossy".

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania :

"Modernizacja ( remont ) drogi transportu rolnego Niezdara - Ossy".

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Marian KOBOS

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i dróg - Januszowi PALIGA.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2007 13:29:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie