Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie prolongowania Pani Rozalii Farnickiej przedstawicielowi Gminy Ożarowice członkostwa w III kadencji Rady nadzorczej Spółki z o.o. "Recykling-Wojkowice"


ZARZĄDZENIE NR 19/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie prolongowania Pani Rozalii Farnickiej przedstawicielowi Gminy Ożarowice

członkostwa w III kadencji Rady Nadzorczej Spółki z o.o. " RECYKLING

Wojkowice ".

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związ-

ku z § 24 pkt 1 Umowy Spólki z o.o. pod firmą "RECYKLING Wojkowice"

z a r z ą d z a m

1. Prolongować Pani Rozalii FARNICKIEJ przedstawicielowi Gminy Ożarowice

w Radzie Nadzorczej III kadencji Spółki z o.o. "RECYKLING Wojkowice" do

dnia 9 czerwca 2004 roku reprezentowanie Gminy Ożarowice w składzie tejże

Rady Nadzorczej.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 09:33:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie