Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 49/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21.06.2006 roku

w sprawie:

powołania Komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) oraz na podstawie §7 ust. 1 i 2, §10 i następnych Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593).

Wójt Gminy Ożarowice

powołuje:

§ 1.

Komisję egzaminacyjną w składzie:

1. Krystyna Kosmala - przewodnicząca

2. Zbigniew Lubas - dyrektor gimnazjum

3. Maria Wilk - ekspert

4. Marek Lipiński - ekspert

5. Elwira Barańska- Szczerba - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

§ 2.

Komisja przeprowadzi egzamin dla nauczyciela informatyki Moniki Szydło, zatrudnionej w Gimnazjum, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑06‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑06‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:17:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie