Zarządzenie Nr 88/2007 w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na obszarze Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 88/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 października 2007 r

w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na

obszarze Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust.7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami )

z a r z ą d z a m

§ 1

Wyznaczyć na dzień 5 października 2007 r. o godz. 1530 w sali nr 9 Urzędu Gminy Ożarowice pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

§ 2

Obwodowe Komisje Wyborcze na pierwszym posiedzeniu obowiązane są wybrać spośród siebie Przewodniczących Komisji i ich zastępców.

§ 3

Skład obwodowych Komisji Wyborczych należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2007 13:52:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie