Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu : podział nieruchomości Celiny


 

Zarządzenie Nr 65/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 sierpnia 2007 roku

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego

nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót geodezyjnych w celu wykonania:

 

 

 

  1. Podziałów nieruchomości gruntowych na obiekcie: Celiny (art. 98b),

2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zamiany podzielonych nieruchomości.

 

 

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

p o w o ł u j ę

 

 

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 6 .08.2007 r. w następującym w s k ł a d z i e :

 

Przewodniczący Komisji - ............................

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Monika GUBAŁA

 

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 25.07.2024 08:45:36
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  03‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:16:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie